Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Prostat biyopsisi açık bir cerrahi müdahale değildir. Ultrason klavuzluğunda prostat bezi görüntülenerek özel bir iğne ile yapılan prostattan parça alma işlemidir. Klinikte farklı uygulamalar olmakla birlikte dünyada bugün için kabul gören uygulama prostatın 12 ayrı noktasından parça alınmasıdır. Bu şekilde prostat içerisindeki yeni ortaya çıkmış küçük tümörlerin dahi tanınma olasılığı artmaktadır.

Bugün için prostat biyopsisi sıklıkla başvurduğumuz bir tanı yöntemidir. Prostat biyopsisi işlemi genel olarak lokal anestezi ile uygulanabilen bir işlem olmakla birlikte talep eden hastalara genel anestezi altında da uygulanabilmektedir. Biyopsi işlemi sonrası hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilmektedir. Biyosi ile elde edilen materyal patoloji laboratuarında incelenmektedir.

Patolojik inceleme sonucunda prostat kanseri saptanan hastalarımız hastalığın ne kadar yaygın olduğunun belirlenebilmesi için bir dizi radyolojik görüntülemeden geçirilmekte ve bu evreleme işleminin sonucuna göre tedavi planlaması yapılmaktadır.

 

Prostat

Prostat, erkek idrar yolları ve üreme organları ile ilişkili bez yapısında bir organdır. İdrar torbasının hemen çıkışında yer alır ve idrar yolu yani üretra prostat bezinin içerisinden geçer. Aynı zamanda meninin depolandığı kesecikler de ince birer kanal ile prostat bezine bağlanır. Yani prostat bezi erkeklerde, idrar yolları ile üreme yollarının birbirine bağlandığı bir kavşak noktası olarak düşünülebilir. Aynı zamanda prostat bezi, ürettiği salgılar ile meni oluşumunda ve idrar yollarının nemli tutulmasında rol oynar.

 

Prostat Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Yaşlanmayla birlikte; prostat boyutlarında artış olur. Prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalının (üretra) genişliği daralır ve idrar yakınmaları başlar.

Prostat hastalıklarında şikayetler başlıca iki farklı grupta değerlendirilir. İlki mesanenin (idrar kesesi) depolama işlevine ilişkindir. İdrar kesesinin idrarı depolama fonksiyonunda azalma sonucunda ortaya çıkan bu şikayetler genellikle sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, gece idrara sık kalkma, acil idrar yapma gereksinimi, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olarak karşımıza çıkar.

Prostat hastalıklarında görülen bir diğer şikayet grubu idrar kesesinin idrarı boşaltma işlevine ilişkindir. İdrar yaparken zorlanma, yetersiz boşalma hissi, idrar yaparken çatallanma, idrarın damla damla gelmesi, kesik kesik idrar yapma, idrarı ileriye atamama, idrar çıkışının incelmesi ya da idrara hiç çıkamama de bu grup şikayetlerdendir.

İlk yakınmalar, genellikle gece idrara çıkma, sık idrar yapma yakınmalarıdır.

Bu şikayetler hem prostat kanserinde hem de iyi huylu prostat büyümesinde ortak olarak görülen şikayetlerdir. Sadece şikayetlere bakarak prostat hastalığının iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu söyleme olanağı yoktur.

Ayrıca, prostat kanserinde, kanserin gelişme yerine bağlı olarak(idrar yoluna uzak, çevre bölgelerden gelişenler), hiç yakınma olmayabileceği de unutulmamalıdır. Zaten bu nedenle belli bir yaş üzerindeki tüm erkeklere düzenli prostat kontrolü yapılması önerilmektedir.