blank

1975 İzmir doğumlu olan Op.Dr.Serkan Demiryoğuran, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında EgeÜniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 2007 yılında Üroloji Uzmanı ünvanını aldı. Mecburi hizmet görevini Adıyaman Besni Devlet Hastanesinde tamamladıktan sonra 2010 yılında Özel Arıkan Tıp Merkezi, TAPDİ Buca Tıp Merkezi ve Özel Tınatepe Hastanesinde görev yaptı. 2020 Haziranında 10 yıldır çalıştığı Buca Tıp Merkezi ve Özel Tınaztepe Hastanesindeki görevlerinden ayrılarak Özel Urocore Üroloji ve Cinsel Sağlık Kliniğinin kurulmasında rol aldı ve halen bu kurumda hastalarına hizmet vermektedir.

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) tarafından düzenlenen Cinsel Terapi eğitimlerini tamamlayan Op.Dr.Serkan Demiryoğuran, cinsel terapi yaklaşımları ile yıllardır emek verdiği Üroloji bilgi ve deneyimlerini harmanlayarak kadın ve erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi konusunda çalışmaktadır. Ayrıca cinsel sorunlara neden olan hormonal bozukluklara yönelik Fonksiyonel Tıp bakış açısı ile tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

1.  Percutaneous nephrolithotomy: variables that influence hemorrhage. Turna B, Nazli O, Demiryoguran S, Mammadov R, Cal C. Urology. 2007 Apr;69(4):603-7.

2. How do increasing stone surface area and stone configuration affect overall outcome of   percutaneous nephrolithotomy? Turna B, Umul M, Demiryoguran S, Altay B, Nazli O. J Endourol. 2007 Jan;21(1):34-43.

Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

1. İmmün Süpresyon Ve Üriner Sistem Enfeksiyonları Adnan ŞİMŞİR, Serkan DEMİRYOĞURAN, Gürhan GÜNAYDIN Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi, Yıl: 2004,  Sayı: 1, No: 2

2. Yüzeyel mesane tümörlerinde kemo-immunoterapi sonrası nüks İbrahim Cüreklibatır, Serkan Demiryoğuran Üroonkoloji Bülteni, 2005, Eylül, Sayı 3

3.  Laparoscopik Radikal ProstatektomŞ Transperitoneal Antegrad Yaklaşım Erdal APAYDIN,  Serkan DEMİRYOĞURAN Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi Yıl: 2007 Sayı: 3/ 4

4. Laparoskopik Donör Nefrektomi Serkan Demiryoğuran, Erdal Apaydın Üroloji Dergisi Cilt:33 Sayı:1 Mart 2007

Yazımına Katkıda Bulunduğu Kitaplar

1. Böbrek Kanserinde Laparoskopi Erdal Apaydın, Serkan Demiryoğuran Üroonkoloji, Çetin Dinçel 2007

2. Adrenal Kitleler Gürhan Günaydın, Serkan Demiryoğuran Üroonkoloji Kitabı, Özen, Türkeri

3. Renovasküler Hipertansiyon İbrahim Cüreklibatır, Serkan Demiryoğuran Temel Üroloji, Anafarta, Arıkan, Bedük