Urocore Üroloji ve Cinsel Sağlık Kliniği’nde her türlü ürolojik ve cinsel soruna yönelik tanı ve tedavi hizmeti sunmaktayız. Konularında uzman doktorlarımız, psikoloğumuz ve diyetisyenimiz ile hastalıklarınıza bütüncül yaklaşımla çözümler üretiyoruz.

Hizmetlerimiz

Cinsel İşlev Bozukluğu

Cinsel sorunlar toplumda yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini bozan durumlardır. Ne yazık ki cinsellik, ciddi bir tabu olarak algılandığı için bu konuda yaşanan sorunlar gizlenmektedir.

Daha fazla bilgi alın

HPV (Genital Siğil)

HPV, cinsel yolla bulaşan ve oldukça yaygın görülen bir virüstür. HPV enfeksiyonu pek çok genç kadın ve erkeğin kabusu olmakta, yaşamlarını altüst etmektedir.

Daha fazla bilgi alın

Prostat

Prostat, erkek idrar yolları ve üreme organları ile ilişkili bez yapısında bir organdır. İdrar torbasının hemen çıkışında yer alır ve idrar yolu yani üretra prostat bezinin içerisinden geçer.

Daha fazla bilgi alın

Sünnet

Sünnet, erkeklerde penis başını örten ve koruyan üst derinin (prepisyum) bir kısmının veya tamamının kesilmesi, böylece glans penisin (penis başı) açıkta kalmasını sağlayan cerrahi bir işlemdir.

Daha fazla bilgi alın

Üriner Sistem Taşları

Üriner sistem taşları, idrar yollarının herhangi bir yerinde oluşan mineral birikintileri olarak tanımlanabilir. Bulundukları yere göre böbrek taşı, üreter taşı, mesane taşı gibi isimler alırlar.

Daha fazla bilgi alın

Kanlı İdrar

Vücudumuz yaşamsal faaliyetleri sırasında kendi içerisindeki dengeyi sürdürmek zorundadır. Besleniriz, hareketlerimiz ya da organlarımızın fonksiyonları için enerji üretiriz, ürettiğimiz enerjiyi de harcarız ya da depolarız.

Daha fazla bilgi alın

Ekibimiz