Varikosel

Varikosel, testislerin toplar damarlarında meydan gelen genişlemeye verilen isimdir. Varikosel tıpkı bacaklarda görülen varislere benzer.

Daha fazla bilgi alın

Kanlı İdrar

Vücudumuz yaşamsal faaliyetleri sırasında kendi içerisindeki dengeyi sürdürmek zorundadır. Besleniriz, hareketlerimiz ya da organlarımızın fonksiyonları için enerji üretiriz, ürettiğimiz enerjiyi de harcarız ya da depolarız.

Daha fazla bilgi alın

Üriner Sistem Taşları

Üriner sistem taşları, idrar yollarının herhangi bir yerinde oluşan mineral birikintileri olarak tanımlanabilir. Bulundukları yere göre böbrek taşı, üreter taşı, mesane taşı gibi isimler alırlar.

Daha fazla bilgi alın

Sünnet

Sünnet, erkeklerde penis başını örten ve koruyan üst derinin (prepisyum) bir kısmının veya tamamının kesilmesi, böylece glans penisin (penis başı) açıkta kalmasını sağlayan cerrahi bir işlemdir.

Daha fazla bilgi alın

Prostat

Prostat, erkek idrar yolları ve üreme organları ile ilişkili bez yapısında bir organdır. İdrar torbasının hemen çıkışında yer alır ve idrar yolu yani üretra prostat bezinin içerisinden geçer.

Daha fazla bilgi alın