Ürodinami Nedir?

Ürodinamik incelemeler alt üriner sistem işlevinin farklı özelliklerini irdeleyip hekime bilgi veren testlerdir.

Bu incelemelerin üç ana amacı vardır;

  • Hastanın işeme ile ilişkili yakınmalarının altında yatan sorunları belirlemek,
  • Bu yakınmaların düzeltilebilmesi için gereken tedavi seçeneklerinden uygun olanına hekimin karar vermesini kolaylaştırmak
  • Uygulanan tedavi sonrasında sağlanan ölçülmesinin sağlamak

Alt üriner sistem işlevi; mesane (idrar torbası), mesane çıkımı ve üretranın (idrar yolu) ortak çalışması ve bu üçünün çalışmasını düzenleyen sağlam bir sinir iletim sisteminin olmasıyla sağlanır. Oluşan işeme döngüsü iki farklı aşamada gerçekleşir; depolama (idrarın mesanede biriktirilmesi) ve boşaltım (işeme).

Ürodinamik incelemeler statik değil dinamik incelemelerdir. Belirli bir hızda mesanenin doldurulması sırasında hastayla iletişime geçilerek işeme döngüsünün önemli aşamaları kaydedilir. İşlem sırasındaki yapılan gözlemler ve sonrasında yazdırılan grafiklerle hastanın yakınmaları çözümlenmeye çalışılır.

Ürodinamik incelemeler aracılığıyla hekiminiz alt üriner sistem işlevleriniz ve beraberinde işeme döngüsünün işleyişi hakkında oldukça detaylı ve yol gösterici bilgilere ulaşacaktır.

blank