Mesane kanserine yakalanmakta erkeklerle kadınlar arasında fark var mı?

Nedeni çok net olarak bilinmese de, erkeklerde mesane kanseri daha sık görülür.

Mesane kanserleri, 5 erkeğe karşılık, 3 kadın hastada görülmektedir. Burada; erkeklerin daha fazla sigara içmeleri, ya da kimyasallara maruz kalmaları bu farkın sebebi olabilir. Ancak bu yalnızca bir varsayımdır. Bu farkın nedeni net olarak bilinmemektedir.

 

Mesane kanseri teşhisi nasıl konulur?

Hastanın şikayetlerini dinlemek ve iyi değerlendirmek çok önemlidir.

Hastanın muayenesinde; bazen hiçbir bulgu olmaz. Bazı hastalarda; özellikle tümörün mesane ön yüzünde ve büyük olduğu durumlarda, tümör muayenede ele gelebilir. Yine; mesane pıhtı ile dolup, hasta idrar yapamaz duruma gelirse, yine mesane muayenede ele gelir.

Bazı hastaların; anestezi altında iki elle muayene edilmesi ve tümörün, mesane içindeki yaygınlık durumunun belirlenmesi gerekir. Bir el karnı muayene ederken, diğer elle makattan tümöre ulaşmaya çalışılır.

Muayene dışında; laboratuar ve görüntüleme yöntemleri ile teşhis konulur.
İdrar tetkikinde; kanama görülür. Sayı olarak az da olsa, bazı hastalarda gözle görünür bir kanama olmayabilir. Gerek bu hastalar, gerekse renkli gelen idrarın değerlendirilmesi amacıyla idrar tetkiki yapılması zorunludur.

Ultrasonografide; tümör görüntülenebilir. Yine intravenöz ürografi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri gereğe göre kullanılabilir.

Ancak; en önemli teşhis yöntemi, mesane içinin gözle görülmesidir. Bu işleme “sistoskopi” diyoruz. Burada; tümör olup olmadığını görüyor, tümör varsa boyutlarını, sayısını ve mesane duvar yapısı ile ilişkisini değerlendiriyoruz. Tüm bu nedenlerle; sistoskopi, en önemli teşhis yöntemidir.

 

Mesane kanserinin sebebi nedir?

Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi, mesane kanserinde de kesin bir neden söylemek zordur. Ancak; bazı faktörlerin mesane kanseri oluşumunda riski artırdığı saptanmıştır.

Mesane kanseri; tarihsel olarak “baca temizleyicisi hastalığı” olarak bilinir. Baca içindeki kimyasalların solunum yolu ile alınması, mesane kanseri oluşumunu artırmıştır.

Mesane kanserine neden olan en önemli faktör; sigara ve diğer tütün ürünleridir. Ülkemizde sıkça tüketilen nargile de buna dahildir.

Bunun dışında; boya ve kimya sanayinde kullanılan bazı kimyasal maddeler, bazı ağrı kesici ilaçlar, yapay tatlandırıcılar gibi pek çok farklı kimyasal da mesane kanseri oluşmasında suçlanmakadır.

Tabii ki; sigara içmeyen, saydığımız olumsuz maddelerle karşılaşmayan insanlarda da mesane kanseri görülebilmektedir. Ancak bu olasılık yukarıda bahsettiğimiz ajanlara maruziyeti olanlara göre çok daha düşüktür.

Mesanenin bazı tip tümörlerinde ise; kronik enfeksiyonların ve mesane taşlarının tahriş edici etkisi rol oynayabilmektedir.