Mesane kanserinde tedavi seçenekleri nelerdir?

Hastaların tedavisinde ilk seçenek; halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen Trans Uretral Rezeksiyon (TUR-M)’dur.

Bu ameliyatta; idrar yolundan mesaneye girerek, özel elektronik bıçaklarla, kanser o bölgeden temizlenir. Buradan alınan dokular, patolojik tetkike gönderilir. Bu tetkikten gelecek sonuç, tedavi için daha sonra izlenecek yolu belirleyecektir.

Mesane mukozasını (iç zarı) aşmamış, mesane kaslarına ulaşmamış kanserlerde tedavi Trans Uretral Rezeksiyon (TUR-M)’dur.

Sonrasında; hasta birkaç ay aralıklarla sistoskopik takibe alınır. Bu süreç, en az 5 yıl kadar sürer. Çünkü mesane kanserinin yineleme riski vardır.

Eğer yapılan işlem sonrasında tetkik sonucu, kanserin mesane kaslarına ulaştığını gösterirse; tedavi tamamen başka bir seyir kazanacaktır.

Mesane kas yapısına ulaşmış, kas yapısını tutmuş mesane kanserlerinde, tedavi mesanenin çıkarılmasıdır. Bu işleme “Radikal sistektomi” diyoruz. Bu ameliyatta; idrar kesesi, prostat, gerekiyorsa son idrar yolu çıkarılır. Bu bölgedeki lenf düğümleri tamamen temizlenir.

Kasa ilerlemiş mesane kanserlerinde; Radyoterapi (ışın tedavisi) de bir seçenek olabilir. Ancak bu tedavi çoğunlukla; ameliyat olamayacak hastalarda uygulanır.

Kemoterapi tedavisi; bazı hastalara ameliyat ya da radyoterapi öncesi uygulanarak, tedavi başarısını artırmak için kullanılsa da, asıl uygulaması hastalığın vücuda yayıldığı hastalardadır.

 

Mesane kanserinin sebebi nedir?

Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi, mesane kanserinde de kesin bir neden söylemek zordur. Ancak; bazı faktörlerin mesane kanseri oluşumunda riski artırdığı saptanmıştır.

Mesane kanseri; tarihsel olarak “baca temizleyicisi hastalığı” olarak bilinir. Baca içindeki kimyasalların solunum yolu ile alınması, mesane kanseri oluşumunu artırmıştır.

Mesane kanserine neden olan en önemli faktör; sigara ve diğer tütün ürünleridir. Ülkemizde sıkça tüketilen nargile de buna dahildir.

Bunun dışında; boya ve kimya sanayinde kullanılan bazı kimyasal maddeler, bazı ağrı kesici ilaçlar, yapay tatlandırıcılar gibi pek çok farklı kimyasal da mesane kanseri oluşmasında suçlanmakadır.

Tabii ki; sigara içmeyen, saydığımız olumsuz maddelerle karşılaşmayan insanlarda da mesane kanseri görülebilmektedir. Ancak bu olasılık yukarıda bahsettiğimiz ajanlara maruziyeti olanlara göre çok daha düşüktür.

Mesanenin bazı tip tümörlerinde ise; kronik enfeksiyonların ve mesane taşlarının tahriş edici etkisi rol oynayabilmektedir.

 

Mesane kanserine yakalanmakta erkeklerle kadınlar arasında fark var mı?

Nedeni çok net olarak bilinmese de, erkeklerde mesane kanseri daha sık görülür.

Mesane kanserleri, 5 erkeğe karşılık, 3 kadın hastada görülmektedir. Burada; erkeklerin daha fazla sigara içmeleri, ya da kimyasallara maruz kalmaları bu farkın sebebi olabilir. Ancak bu yalnızca bir varsayımdır. Bu farkın nedeni net olarak bilinmemektedir.