İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisinde Hangi Ameliyat Yöntemleri Kullanılır?

İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde hangi ameliyat yöntemleri kullanılır sorusunun cevabı olarak; bütün dünyada halen en sık kullanılmakta olan ve bugün için tüm dünyada altın standart olan yöntem kapalı prostat ameliyatı olarak da bilinen TUR-P ameliyatını söyleyebiliriz. Bu ameliyatta kapalı olarak idrar kanalından girilerek büyümüş olan prostat dokuları kesilerek çıkarılır ve idrar kanalı genişletilerek idrar akışı kolaylaştırılır. Çıkarılan dokular patolog tarafından incelenir. Bu ameliyatın avantajı dışarıya çıkarılan dokuların incelenebilmesidir buna karşılık bu ameliyatta özellikle büyük prostatlarda ameliyatın uzun sürmesi ve ameliyat sırasında kullanılan sıvıların özellikleri nedeni ile problemler yaşanabilmektedir.

Bu nedenle çok büyük prostatlarda kullanımı sınırlıdır. Bu yöntemin yeni teknolojiler ve kesme enerjileri kullanılarak geliştirildiği, son günlerde tüm dünyada hızla yayılan bir başka ameliyat bipolar TUR-P ya da plazmakinetik olarak isimlendirdilen ameliyat yöntemidir. Bu yöntemde de kapalı yolla girilerek prostat dokuları kesilerek çıkarılmakta ve patolojik incelemeye gönderilmektedir. Bu yöntemin klasik TUR-P ameliyatına üstünlüğü süre kısıtlaması olmaksızın büyük prostatlarda da kullanılabilmesi ve kanama miktarının daha düşük olmasıdır. Hastalar daha kısa süre sondalı kalmakta ve erken dönemde taburcu edilebilmektedir.

Son dönemde popüler olan diğer yöntemler lazer enerjisi kullanılarak yapılan prostatın buharlaştırma ameliyatlarıdır. Bu yöntemlerin uzun vadeli etkinlikleri ve güvenilirlikleri henüz tam olarak kanıtlanmamıştır. Avrupa Üroloji Derneğinin yayınladığı ve Avrupa’daki ürologların tedavi yaklaşımlarına standart getirme amacında olan son BPH kılavuzlarında, lazerle yapılan prostat buharlaştırma yöntemleri sadece kan sulandırıcı ilaç kullanılan ve kanama problemi bulunan insanlarda öncelikli tedavi olarak önerilmektedir. Ayrıca bu tip operasyonlarda prostat dokusu buharlaştırıldığı için dışarıya patolog tarafından incelenecek doku çıkarılamamakta ve olası kanserler yakalanamamaktadır.

Açık prostat ameliyatı da özellikle ileri derecede büyük prostatı olan hastalarda ve beraberinde mesane taşı bulunan hastalarda kullanılabilen bir tedavi alternatifidir. iyi huylu prostat büyümesinde uygulanacak cerrahiye nasıl karar verilir.

 

Prostat Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Yaşlanmayla birlikte; prostat boyutlarında artış olur. Prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalının (üretra) genişliği daralır ve idrar yakınmaları başlar.

Prostat hastalıklarında şikayetler başlıca iki farklı grupta değerlendirilir. İlki mesanenin (idrar kesesi) depolama işlevine ilişkindir. İdrar kesesinin idrarı depolama fonksiyonunda azalma sonucunda ortaya çıkan bu şikayetler genellikle sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, gece idrara sık kalkma, acil idrar yapma gereksinimi, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olarak karşımıza çıkar.

Prostat hastalıklarında görülen bir diğer şikayet grubu idrar kesesinin idrarı boşaltma işlevine ilişkindir. İdrar yaparken zorlanma, yetersiz boşalma hissi, idrar yaparken çatallanma, idrarın damla damla gelmesi, kesik kesik idrar yapma, idrarı ileriye atamama, idrar çıkışının incelmesi ya da idrara hiç çıkamama de bu grup şikayetlerdendir.

İlk yakınmalar, genellikle gece idrara çıkma, sık idrar yapma yakınmalarıdır.

Bu şikayetler hem prostat kanserinde hem de iyi huylu prostat büyümesinde ortak olarak görülen şikayetlerdir. Sadece şikayetlere bakarak prostat hastalığının iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu söyleme olanağı yoktur.

Ayrıca, prostat kanserinde, kanserin gelişme yerine bağlı olarak(idrar yoluna uzak, çevre bölgelerden gelişenler), hiç yakınma olmayabileceği de unutulmamalıdır. Zaten bu nedenle belli bir yaş üzerindeki tüm erkeklere düzenli prostat kontrolü yapılması önerilmektedir.