İyi Huylu Prostat Büyümesi Nasıl Tedavi Edilir?

İyi huylu prostat büyümesi nasıl tedavi edilir sorusunun cevabı olarak, prostat büyümesinin tedavisinde, şikayetlerin yoğunluğuna ve klinik duruma göre ilaçla tedavi ya da cerrahi tedavi alternatiflerinden birisinin seçilebileceğini söyleyebiliriz. Tedavi planlanırken, prostat büyümesinin hastaya fiziksel olarak bir zarar verip vermemesi (böbrek yetmezliği, tekrarlayan kanamalar gibi) ve hastanın yaşam kalitesi göz önünde tutulması gereken faktörlerdir.

Prostat büyümesine bağlı fiziksel hasar olmayan hastalarda öncelikli tedavi ilaç tedavisidir. Günümüzde bu amaçla kullanılan farklı ilaçlar mevcuttur. İlaçların bir kısmı prostat üzerine küçültücü etki gösterirken bir kısmı mesane çıkışındaki kasları ve prostatı gevşeterek idrar yapmayı kolaylaştırır. Bu ilaçlar arasından hastanın yakınmalarına ve genel durumuna göre uygun seçim yapılmalıdır.

İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelir. Bugün için kullanılmakta olan pek çok farklı cerrahi yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasından hastanın genel tıbbi durumuna ve prostatın büyüklüğüne göre en uygun yöntem seçilmelidir.

 

Prostat Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Yaşlanmayla birlikte; prostat boyutlarında artış olur. Prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalının (üretra) genişliği daralır ve idrar yakınmaları başlar.

Prostat hastalıklarında şikayetler başlıca iki farklı grupta değerlendirilir. İlki mesanenin (idrar kesesi) depolama işlevine ilişkindir. İdrar kesesinin idrarı depolama fonksiyonunda azalma sonucunda ortaya çıkan bu şikayetler genellikle sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, gece idrara sık kalkma, acil idrar yapma gereksinimi, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olarak karşımıza çıkar.

Prostat hastalıklarında görülen bir diğer şikayet grubu idrar kesesinin idrarı boşaltma işlevine ilişkindir. İdrar yaparken zorlanma, yetersiz boşalma hissi, idrar yaparken çatallanma, idrarın damla damla gelmesi, kesik kesik idrar yapma, idrarı ileriye atamama, idrar çıkışının incelmesi ya da idrara hiç çıkamama de bu grup şikayetlerdendir.

İlk yakınmalar, genellikle gece idrara çıkma, sık idrar yapma yakınmalarıdır.

Bu şikayetler hem prostat kanserinde hem de iyi huylu prostat büyümesinde ortak olarak görülen şikayetlerdir. Sadece şikayetlere bakarak prostat hastalığının iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu söyleme olanağı yoktur.

Ayrıca, prostat kanserinde, kanserin gelişme yerine bağlı olarak(idrar yoluna uzak, çevre bölgelerden gelişenler), hiç yakınma olmayabileceği de unutulmamalıdır. Zaten bu nedenle belli bir yaş üzerindeki tüm erkeklere düzenli prostat kontrolü yapılması önerilmektedir.