İyi Huylu İle Kötü Huylu Prostat Arasında Ne Gibi Farklar Var?

İyi huylu ile kötü huylu prostat arasında ne gibi farklar var sorusunun cevabı olarak kötü huylu prostat büyümesinin prostat kanseri olduğunu söyleyebiliriz. Kanserin ise, vücudun aleyhine gelişen, anarşik bir doku büyümesi olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Zamanında tedavi edilmeyen PK, başta lenf bezleri ve kemikler olmak üzere vücutta yayılabilir. Bu da bir süre sonra, hastanın yaşamına malolabilir. Hangi prostat kanserinin nasıl tedavi edileceğine ise; kanser ve hasta özellikleri gözönünde tutularak karar verilmesi gerekir.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH); prostatın bez ve bağ dokusunun büyümesi ile oluşur. Büyümeye bağlı olarak idrar yapma güçlüğü ve idrar torbasını boşaltma güçlüğü ortaya çıkar. Kimi zaman da büyüyen prostatın idrar torbasına baskı yapması sonucunda aniden sıkışma, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma gibi şikayetler oluşabilir. İyi huylu prostat hastalıklarının vücutta yayılım gibi bir seyirleri yoktur. İyi huylu prostat büyümesisinin en önemli ve korkulan etkisi, uzun süre tedavi edilmez ve kendi seyrine bırakılırsa idrar torbası içerisinde sürekli idrar kalmasına bağlı olarak böbreklerin zorlanması ve böbrek yetmezliğine yol açabilmesidir.

 

Prostat

Prostat, erkek idrar yolları ve üreme organları ile ilişkili bez yapısında bir organdır. İdrar torbasının hemen çıkışında yer alır ve idrar yolu yani üretra prostat bezinin içerisinden geçer. Aynı zamanda meninin depolandığı kesecikler de ince birer kanal ile prostat bezine bağlanır. Yani prostat bezi erkeklerde, idrar yolları ile üreme yollarının birbirine bağlandığı bir kavşak noktası olarak düşünülebilir. Aynı zamanda prostat bezi, ürettiği salgılar ile meni oluşumunda ve idrar yollarının nemli tutulmasında rol oynar.

 

Prostat Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Yaşlanmayla birlikte; prostat boyutlarında artış olur. Prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalının (üretra) genişliği daralır ve idrar yakınmaları başlar.

Prostat hastalıklarında şikayetler başlıca iki farklı grupta değerlendirilir. İlki mesanenin (idrar kesesi) depolama işlevine ilişkindir. İdrar kesesinin idrarı depolama fonksiyonunda azalma sonucunda ortaya çıkan bu şikayetler genellikle sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, gece idrara sık kalkma, acil idrar yapma gereksinimi, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olarak karşımıza çıkar.

Prostat hastalıklarında görülen bir diğer şikayet grubu idrar kesesinin idrarı boşaltma işlevine ilişkindir. İdrar yaparken zorlanma, yetersiz boşalma hissi, idrar yaparken çatallanma, idrarın damla damla gelmesi, kesik kesik idrar yapma, idrarı ileriye atamama, idrar çıkışının incelmesi ya da idrara hiç çıkamama de bu grup şikayetlerdendir.

İlk yakınmalar, genellikle gece idrara çıkma, sık idrar yapma yakınmalarıdır.

Bu şikayetler hem prostat kanserinde hem de iyi huylu prostat büyümesinde ortak olarak görülen şikayetlerdir. Sadece şikayetlere bakarak prostat hastalığının iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu söyleme olanağı yoktur.

Ayrıca, prostat kanserinde, kanserin gelişme yerine bağlı olarak(idrar yoluna uzak, çevre bölgelerden gelişenler), hiç yakınma olmayabileceği de unutulmamalıdır. Zaten bu nedenle belli bir yaş üzerindeki tüm erkeklere düzenli prostat kontrolü yapılması önerilmektedir.