Hastalıklar

Cinsel İşlev Bozukluğu

Cinsel sorunlar toplumda yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini bozan durumlardır. Ne yazık ki cinsellik, ciddi bir tabu olarak algılandığı için bu konuda yaşanan sorunlar gizlenmektedir.

Daha fazla bilgi alın

HPV (Genital Siğil)

HPV, cinsel yolla bulaşan ve oldukça yaygın görülen bir virüstür. HPV enfeksiyonu pek çok genç kadın ve erkeğin kabusu olmakta, yaşamlarını altüst etmektedir.

Daha fazla bilgi alın

Prostat

Prostat, erkek idrar yolları ve üreme organları ile ilişkili bez yapısında bir organdır. İdrar torbasının hemen çıkışında yer alır ve idrar yolu yani üretra prostat bezinin içerisinden geçer.

Daha fazla bilgi alın

Sünnet

Sünnet, erkeklerde penis başını örten ve koruyan üst derinin (prepisyum) bir kısmının veya tamamının kesilmesi, böylece glans penisin (penis başı) açıkta kalmasını sağlayan cerrahi bir işlemdir.

Daha fazla bilgi alın

Üriner Sistem Taşları

Üriner sistem taşları, idrar yollarının herhangi bir yerinde oluşan mineral birikintileri olarak tanımlanabilir. Bulundukları yere göre böbrek taşı, üreter taşı, mesane taşı gibi isimler alırlar.

Daha fazla bilgi alın

Kanlı İdrar

Vücudumuz yaşamsal faaliyetleri sırasında kendi içerisindeki dengeyi sürdürmek zorundadır. Besleniriz, hareketlerimiz ya da organlarımızın fonksiyonları için enerji üretiriz, ürettiğimiz enerjiyi de harcarız ya da depolarız.

Daha fazla bilgi alın

Erkeklik Hormonu

Erkeklik Hormonu, vücutta önemli roller oynayan bir hormondur. Erkeklerde testislerde kadınlarda overlerde (yumurtalık) ve her iki cinste de az miktarda böbrek üstü bezlerde üretilir.

Daha fazla bilgi alın

Varikosel

Varikosel, testislerin toplar damarlarında meydan gelen genişlemeye verilen isimdir. Varikosel tıpkı bacaklarda görülen varislere benzer.

Daha fazla bilgi alın

Bireysel Psikoterapi

Kronik ve hayati risk oluşturan rahatsızlıkların tedavisinde moralin en önemli unsur olduğunun söylenmesine rağmen psikoterapiye en az başvurulan ülkelerden biriyiz.

Daha fazla bilgi alın

Erkeklere Özel Beslenme

Erkeklerin vücutlarındaki yağ dokusu kadınlara oranla daha düşüktür. Bu düşüklüğün en temel sebeplerinden biri kadın ve erkeğin hormonal yapılardaki farklılıklardır.

Daha fazla bilgi alın

Hizmetlerimiz