Sertleşme Güçlüğünde Psikolojik Tedavi

Pek çok sertleşme güçlüğünün arka planında psikolojik faktörler rol oynamaktadır. Cinsel özgüven eksikliği, çocukluk travmaları, penis boyu takıntıları, başarısız ilk cinsel deneyim gibi pek çok faktör sertleşme güçlüğüne neden olabilmektedir. Bu sorunların çözülmesi için bu konuda özel eğitim almış bir cinsel terapist tarafından cinsel terapi uygulanması gereklidir.

Bunun yanında organik kaynaklı sertleşme güçlükleri de ortaya çıktıklarında erkelerde psikolojik sorunlar yaratırlar. Bu da organik nedene yönelik olarak uygulanacak tedavinin başarısını düşürmektedir. Bu nedenle ilaç tedavisi, şok dalga tedavisi gibi organik kaynaklı nedene yönelik tedavilere ilave olarak cinsel terapi teknikleri kullanılarak hastaya destek olmak tedavi başarını arttırmaktadır.

 

Cinsel İşlev Bozukluğu

Cinsel sorunlar toplumda yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini bozan durumlardır. Ne yazık ki cinsellik, ciddi bir tabu olarak algılandığı için bu konuda yaşanan sorunlar gizlenmektedir. Oysaki insanların hem ruhsal hem de bedensel sağlığı, cinsel yaşamlarının kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Cinsellik; yemek yemek, su içmek, uyumak gibi doğal bir eylemdir ve vücudun ihtiyacıdır.

Sertleşmeme sorunu ve erken boşalma erkelerde; orgazm olamama, cinsel isteksizlik ve vajinismus ise kadınlarda en sık görülen cinsel sorunlardır. Örneğin sertleşme güçlüğü yaşayan bir erkek ya da orgazm olamayan bir kadın için bu durum sürekli bir mutsuzluk kaynağı oluşturacaktır ve bu durum çözülmedikçe aile ilişkileri de zarar görebilecektir. Halbuki hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen pek çok cinsel sorunun tedavisi mümkündür. Önemli olan kişilerin bu sorunların çözümü için gerekli isteği, iradeyi ve cesareti göstermeleridir.

 

Cinsel İşlev Bozukluğu Nedir?

Kadınlarda ve erkeklerde görülen Cinsel İşlev Bozuklukları başlığı altında incelenmektedir. Tek bir hastalık ismi olmaktan çok genel bir tanımlamadır ve pek çok alt başlık içermektedir.