Prostat Kanserinde Tanı Nasıl Konulur?

Hastamızda prostat kanseri olabileceğinden kuşkulandığımızda başvurduğumuz yöntemler ise multiparametrik prostat MRG ve prostat biyopsisidir.

Prostat kanseri tanısı koymak için öncelikle şüphelenmek gereklidir. Prostat muayenesi ve kan PSA (Prosta Spesifik Antijen) düzeyi ölçümü bize bu konuda önemli bilgiler sağlar. PSA vücutta sadece prostat hücrelerinde üretilen bir proteindir. Bu proteinin bir miktarı kanda da bulunur ve kan testlerinde ölçülebilir. Prostatta oluşan kanser ya da enfeksiyon gibi olağanüstü durumlarda kanda bulunan PSA düzeyi artar. PSA prostat hastalıklarına Yani kanda ölçülen PSA düzeyinin artmış olması bizde prostat kanseri için bir şüphe uyandırır asla kesin olarak prostat kanseri tanısı koydurtmaz. PSA ölçümünün yanıda prostat muayenesinde prostatın sert olarak ele gelmesi de bizi prostat kanseri açısından uyarır ve şüphelendirir.

 

Prostat

Prostat, erkek idrar yolları ve üreme organları ile ilişkili bez yapısında bir organdır. İdrar torbasının hemen çıkışında yer alır ve idrar yolu yani üretra prostat bezinin içerisinden geçer. Aynı zamanda meninin depolandığı kesecikler de ince birer kanal ile prostat bezine bağlanır. Yani prostat bezi erkeklerde, idrar yolları ile üreme yollarının birbirine bağlandığı bir kavşak noktası olarak düşünülebilir. Aynı zamanda prostat bezi, ürettiği salgılar ile meni oluşumunda ve idrar yollarının nemli tutulmasında rol oynar.

 

Prostat Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Yaşlanmayla birlikte; prostat boyutlarında artış olur. Prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalının (üretra) genişliği daralır ve idrar yakınmaları başlar.

Prostat hastalıklarında şikayetler başlıca iki farklı grupta değerlendirilir. İlki mesanenin (idrar kesesi) depolama işlevine ilişkindir. İdrar kesesinin idrarı depolama fonksiyonunda azalma sonucunda ortaya çıkan bu şikayetler genellikle sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, gece idrara sık kalkma, acil idrar yapma gereksinimi, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olarak karşımıza çıkar.

Prostat hastalıklarında görülen bir diğer şikayet grubu idrar kesesinin idrarı boşaltma işlevine ilişkindir. İdrar yaparken zorlanma, yetersiz boşalma hissi, idrar yaparken çatallanma, idrarın damla damla gelmesi, kesik kesik idrar yapma, idrarı ileriye atamama, idrar çıkışının incelmesi ya da idrara hiç çıkamama de bu grup şikayetlerdendir.

İlk yakınmalar, genellikle gece idrara çıkma, sık idrar yapma yakınmalarıdır.

Bu şikayetler hem prostat kanserinde hem de iyi huylu prostat büyümesinde ortak olarak görülen şikayetlerdir. Sadece şikayetlere bakarak prostat hastalığının iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu söyleme olanağı yoktur.

Ayrıca, prostat kanserinde, kanserin gelişme yerine bağlı olarak(idrar yoluna uzak, çevre bölgelerden gelişenler), hiç yakınma olmayabileceği de unutulmamalıdır. Zaten bu nedenle belli bir yaş üzerindeki tüm erkeklere düzenli prostat kontrolü yapılması önerilmektedir.