Evlilikte Görülen Cinsel Sorunlar

Cinsellik evlilik hayatının temel yapı taşlarından birisidir. Pek çok evlilikte cinsel sorunlar görülmekte ve ne yazık ki bu sorunların önemli kısmı profesyonel destek alınmadığı için çözülememektedir. Bu da mutsuz evlilikler ve mutsuz bireyler ortaya çıkarmaktadır. Cinsel sorunlar evliliğin ilk başından itibaren var olabileceği gibi mutlu bir cinsellikle başlayan evliliklerin ilerleyen dönemlerinde de cinsel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin kadınlarda sık görülen bir cinsel sorun olan vajinismus, cinsel ilişkiye girmeyi engelleyen bir durumdur ve pek çok çift bu sorunu yaşmaktadır. Basit cinsel terapi teknikleri ile kolayca çözülebilecek olan bir sorun tedavi edilmedikçe büyümekte ve kimi zaman boşanmaya kimi zaman da yıllarca süren mutsuz evliliklere neden olabilmektedir.

Evlilik yaşamında görülen cinsel sorunlar büyük oranda cinsel bilgi eksikliğinden ve iletişimsizlikten kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki toplumumuzda çocuklarımıza ve gençlerimize yeterli cinsel eğitim verilmemektedir. Çocuklukta dinlenilen hikayeler, arkadaşlardan edinilen bilgiler yanlış cinsel inançlara neden olmakta, bunlarda evlilik hayatında cinsel sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Cinselliğin bir tabu olarak görülmesi ve aile içinde dahi bu konularda konuşulmaması basit sorunların dahi büyümesine neden olmaktadır.

Evlilikte görülen cinsel sorunlar çiftin duygusal ilişkisini de büyük oranda etkiler. Aynı şekilde çiftin duygusal ve ilişkisel sorunları da cinsel sorunların nedeni olabilir. Çoğu zaman ilişkisel sorunlar ve cinsel sorunlar birbirlerini tetikleyerek tıpkı bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi büyüyerek evlilik hayatını bozarlar. Çiftin ilişkiyi devam ettirme ve birlikteliği sürdürme isteği ve zorlukları birlikte aşacak gücü varsa cinsel terapiden çok fayda görürler ve mutlu bir duygusal/cinsel ilişki hayatı tekrar kurulabilir.

 

Cinsel İşlev Bozukluğu

Cinsel sorunlar toplumda yaygın olarak görülen ve yaşam kalitesini bozan durumlardır. Ne yazık ki cinsellik, ciddi bir tabu olarak algılandığı için bu konuda yaşanan sorunlar gizlenmektedir. Oysaki insanların hem ruhsal hem de bedensel sağlığı, cinsel yaşamlarının kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Cinsellik; yemek yemek, su içmek, uyumak gibi doğal bir eylemdir ve vücudun ihtiyacıdır.

Sertleşmeme sorunu ve erken boşalma erkelerde; orgazm olamama, cinsel isteksizlik ve vajinismus ise kadınlarda en sık görülen cinsel sorunlardır. Örneğin sertleşme güçlüğü yaşayan bir erkek ya da orgazm olamayan bir kadın için bu durum sürekli bir mutsuzluk kaynağı oluşturacaktır ve bu durum çözülmedikçe aile ilişkileri de zarar görebilecektir. Halbuki hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen pek çok cinsel sorunun tedavisi mümkündür. Önemli olan kişilerin bu sorunların çözümü için gerekli isteği, iradeyi ve cesareti göstermeleridir.

 

Cinsel İşlev Bozukluğu Nedir?

Kadınlarda ve erkeklerde görülen Cinsel İşlev Bozuklukları başlığı altında incelenmektedir. Tek bir hastalık ismi olmaktan çok genel bir tanımlamadır ve pek çok alt başlık içermektedir.